LANG_CR_REGISTCS
- LANG_COMPLOGIN_FGPASS

LANG_HD_ADDDADAD Uitgebreid zoeken
';

Ruilen.nl - Voorwaarden

Om Ruilen.nl een aantrekkelijke ruiladvertentiesite te laten zijn, dient u zich als adverteerder te houden aan een aantal regels:

 • Het plaatsen van advertenties in ruil voor geld is niet toegestaan.
 • Het plaatsen van advertenties met onwettige, pornografische, misleidende, beledigende dan wel discriminerende inhoud is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan HTML tags te gebruiken in de advertentie.
 • Maak voor elk item een aparte advertentie met verschillende titels en plaats deze in de best bijpassende categorie.
 • Multi Level Marketing (MLM) advertenties zijn niet toegestaan.
 • Advertenties die naar een affiliate programma verwijzen, zijn niet toegestaan.
 • Ruilen.nl behoudt zich het recht voor om advertenties in te korten, te wijzigen of te verwijderen zonder opgaaf van redenen.
 • Het is niet toegestaan om gebruikers van Ruilen.nl ongevraagd e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op de advertentie.
 • Het promoten van enkel internetsites is niet toegestaan via Ruilen.nl.
 • Je dient een omschrijving te geven van het product dat je aanbiedt.
 • Plaats jouw advertentie maar 1 keer in één categorie. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende categorie.
 • Heb je jouw artikel geruild of gevonden wat je zocht? Dan verzoeken wij je om jouw advertentie te verwijderen.
 • Ruilen.nl is niet verantwoordelijk voor content/bestanden die geplaatst is door onze gebruikers.
 • Ruilen.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geplaatste advertenties en/of links.
 • Ruilen.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit technische storingen van ons systeem.
 • Ruilen.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van onze website.
 • Prijswinnaar(s) word(en) per e-mail op de hoogte gesteld. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Ook mogen teksten en/of foto’s van derden niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat je adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Je mag de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is. 
   

Vergelijkingen en misleidende teksten
 

 • De titel van je advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat je verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken. Zo is het bijvoorbeeld de titel “Gouden BMW voor een KIA prijs” niet toegestaan omdat deze een vergelijking maakt tussen het object dat u aanbiedt, een BMW automobile, en een Kia automobile.
 • Alleen in de beschrijving mag je het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang je in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object. 
   

Niet toegestane informatie in advertentie 
 

 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet zijn niet toegestaan.
 • Advertenties met wapens zijn niet toegestaan.
 • Advertenties met levende dieren zijn niet toegestaan.
 • Advertenties met een doorverwijzing naar een concurrerende website zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan een gratis advertentie te plaatsen met als enige doel het, direct of indirect, promoten van een bedrijf.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat je aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden. Indien je twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

Mocht aan een van deze voorwaarden niet worden voldaan, dan wordt de advertentie verwijderd en behoudt Ruilen.nl zich het recht voor personen in het vervolg te weigeren op de website.

Ruilen.nl is niet verantwoordelijk voor content/bestanden die geplaatst is door onze adverteerders. Ruilen.nl is ook niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geplaatste advertenties en/of links en/of voor schade die voortkomt uit technische storingen van het systeem. Ten slotte is Ruilen.nl niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van de website.

Deze voorwaarden kunnen zonder persoonlijk of schriftelijk bericht door Ruilen.nl worden gewijzigd.