Veilig ruilen

Tips en adviezen over veilig en eerlijk ruilen op Ruilen.nl.

Ruilen.nl brengt mensen die spullen of diensten willen ruilen via internet met elkaar in contact. Het merendeel van de adverteerders op Ruilen.nl is betrouwbaar, maar let op: de ruiltransacties die tussen aanbieder en vragen worden gesloten vinden buiten de website om plaats. Ruilen.nl raadt u dan ook aan altijd uw gezonde verstand te gebruiken. Hieronder volgt een aantal handige tips!

Belangrijke tips van Ruilen.nl voor veilig ruilen!

Ruilen via internet is handig, kost geen geld en is heel erg leuk. Het is echter wel belangrijk om veilig te ruilen:

Ruil in persoon: u weet precies met wie u zaken doet!

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo!

Wees voorzichtig als een (ver)koper woonachtig is in het buitenland, niet in persoon wil ruilen en wil betalen met bijvoorbeeld Western Union Bank, MoneyGram of cheques.

Wij raden u af artikelen op te sturen naar het buitenland of grote bedragen over te maken naar iemand die u niet kent!

Als u spam (ongewenste reclame) wilt melden, stuur dit bericht dan door via ons contactformulier.

Algemene tips voor veilig en eerlijk ruilen

1. Ruilen in persoon: u weet met wie en wat u ruilt en en dit is wederzijds! Ruilen in persoon is de betrouwbaarste manier om tot een ruil te komen. Maak daarom een afspraak met de aanbieder om het product te bekijken, doe een grondige inspectie en controleer of het product aan uw verwachtingen voldoet. Als alles wederzijds naar wens is, kunt u het product bovendien direct meenemen.

2. Gebruik uw gezonde verstand en vertrouw op uw gevoel. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

3. Wees extra voorzichtig bij ruilen 'met' het buitenland. Dit zal niet veel voorkomen, aangezien Ruilen.nl voornamelijk gericht is op de Nederlandse markt. Mocht u toch een ruil over de landsgrenzen heen doen, dan is het verstandig om de contactgegevens van de persoon in kwestie goed te controleren en wederom uw gezonde verstand te gebruiken.

4. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bewaar alle informatie. U kunt hierbij denken aan gegevensuitwisseling, persoonlijke (contact)informatie, etc.

5. Probeer vooraf zoveel mogelijk informatie in te winnen over het ruilproduct en stel de aanbieder vragen als er onduidelijkheden zijn. Vraag bijvoorbeeld of het artikel authentiek (geen namaak) is. Ook kunt u denken aan vragen als 'is er schade aan het product', 'is het product wettelijk toegestaan' en 'zijn er verkleuringen'.

Mocht een gebruiker zijn afspraken niet nakomen, doe dan bij oplichting altijd aangifte bij de politie (dit kan Ruilen.nl niet voor u doen). Meld oplichting ook altijd aan Ruilen.nl. Als de claim gegrond wordt geacht, kan Ruilen.nl de gebruiker (tijdelijk) weren van de site. Meldingen kunt u doen via het contactformulier.

Let op!

Ruilen.nl vraagt nooit gegevens op te geven op pagina’s die u niet vanaf Ruilen.nl kunt bereiken.

Ruilen.nl vraagt nooit om uw wachtwoord in een e-mail. 

Ruilen.nl vraagt uw wachtwoord alleen op pagina's waarvan het adres begint met https://www.ruilen.nl/login

Ruilen.nl brengt aanbieders en zoekers bij elkaar, maar is niet betrokken is bij de daadwerkelijke ruil.

Ruilen.nl stuurt dan ook nooit bevestigingen van een ruil of verzending.